İstanbul'da saat: sanalbasin.com üyesidir
Yazı Detayı
02 Ağustos 2020 - Pazar 15:17 Bu yazı 658 kez okundu
 
CHP Örgütleri Parti Programını Yazabilecek Kadar Niteliklidir
Umut Oran
iletisim@umutsensin.net
 
 

Siyasi partilerin “Biz Kimiz?” ve “Ne Düşünüyoruz?” sorularına cevap verdikleri metinler olan “Parti Tüzükleri ve Parti Programları” aynı zamanda “üye ve seçmenle” yapılan bir tür sözleşmedir. Siyasi partiler, tüzüklerini ve programlarını benimseyen yurttaşlara “üye olma hakkı” verirken, bunlara aykırı söz ve eylemleri de “sözleşmenin ihlali” sayarak disiplin işlemi uygularlar. Benzer şekilde, seçmenler de ideolojik, politik ve örgütsel anlamda hangi partinin kendisini temsil etmesi gerektiğine “parti programını/tüzüğünü” inceleyerek karar verirler. Bu anlamda siyasi partileri en geniş manada birbirinden ayıran şey: Parti Programı/Parti Tüzüğüdür.
 
Bu derece “ayırıcı ve belirleyici” özelliği olan ve “çerçeve niteliği gösteren” metinler, tıpkı devletlerin anayasaları gibi “zorunlu durumlar hariç” olmak üzere, topyekûn değiştirilmezler. Zamanın gerekli kıldığı değişimler de çok sınırlı alanlarda, bazen kullanılan dilin sadeleştirilmesi şeklinde, bazen de madde ekleme/çıkarma yoluyla gerçekleştirilir. Zira siyasi partiler, “tüzük ve programlarında belirlenen görüşler doğrultusunda” belirli süreli olarak değil, sınırsız süreli olarak kurulurlar ve “temel görüşlerini” kısa sürede değiştirmezler. Bu anlamda Türkiye’de de siyasi partilerin “kuruluş aşamalarında” toplumun ilgisine sunulan “tüzükler ve programlar”, ilerleyen yıllarda “kısmi değişiklikler haricinde” aynen muhafaza edilir.
 
Ancak Türkiye’de 2002’den itibaren yoğun olarak gündeme getirilen “Yeni Anayasa” tartışmaları gibi Cumhuriyet Halk Partisi’nde de özellikle 2010’dan beri “Yeni Tüzük ve Yeni Program” tartışmaları gündemde tutulmuş ve 9-10 Mart 2018 yılındaki 19.Olağanüstü Kurultay’da CHP Tüzüğü “blok olarak” yani “tümüyle” değiştirilmiştir. Şimdilerde de 2008 yılında kabul edilmiş olan “Çağdaş Türkiye İçin Değişim” başlıklı Parti Programı, “blok olarak” yani “tamamen” değiştirilmek istenmektedir. Bir başka deyişle, CHP Üst Yönetimi, seçmenlerle ve üyelerle yapılmış olan “sözleşmenin” iki ana maddesinden biri olan “tüzüğü” değiştirmiş ve şimdi de Parti Programını “tamamen” değiştirmek istemektedir.
 
Böylesi bir çalışmanın “yeni bir sözleşme” olduğu ortada olduğuna göre mevcut parti örgütlerinin, üyelerin ve seçmenlerin “yeni sözleşme” konusunda yeterince bilgilendirilmesi, demokratik katılım süreçlerinin işletilmesi ve programın her bir maddesinin “Kurultay” iradesine sunulmadan önce “ciddiyetle ele alınması” sadece kendini sol, sosyal demokrat, işçi partisi ya da Atatürkçü olarak tanımlayan partilerin değil en otoriterinden en liberaline kadar tüm siyasi partilerin temel yaklaşımı olmalıdır. Ancak ne yazık ki bugüne kadar yaşananlar ve basına yansıyan demeçler, tıpkı CHP Tüzüğünün hazırlanmasında olduğu gibi, CHP Programının hazırlanmasında da seçmenlerin, “demokratik katılımına” imkân verilmeyeceğini ortaya koymaktadır. Örneğin, Ocak-Şubat aylarında tamamlanan İl/İlçe Kongrelerinde “program değişikliği” üzerine tek bir söz bile söylenmesine müsaade edilmemiş, gündem, “saygı duruşu ve seçim” arasına sıkıştırılmıştır. Seçilen İl Başkanları da korona salgını vb. sebeplerle hiç toplu olarak kendi aralarında veya Genel Merkez ile bir araya gelememiş, süre sınırsız olarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmamıştır. Doğaldır ki program yazımı konusu da gündeme gelmemiştir.
 
Kapalı Kapılar Ardında Program Hazırlamak Demokratik Bir Yöntem Değildir
Oysa Cumhuriyet Halk Partisi; örgütü, üyeleri ve seçmenleriyle sadece Türkiye’nin değil dünyanın en eğitimli, nitelikli ve üretken olabilecek seçmen/üye tabanlarından birine sahiptir. Her yaştan Cumhuriyet sevdalısı, oy verdikleri partiyle olan “sözleşmelerinin” iki ana metninden birinin hazırlanmasına “eşsiz katkılar” sunabilecek kapasitededir. Ancak görünen odur ki “kongre geleneğinden” yani “ortak akıl” geleneğinden gelen parti tabanımız yerine, “bir kişi/bir grup” parti programını yazmakla görevlendirmiştir.
 
Elbette CHP kimliği taşıyan herkesin partimize vereceği katkı çoktur, ancak “tek başına ya da birkaç kişiyle birlikte, kapalı kapılar ardında oturarak” milyonlarca CHP’linin katkısıyla hazırlanabilecek bir parti programından çok daha iyi ve tabanın fikirlerini yansıtan bir program yazma iddiası “gerçekçi değildir.” Üstelik program yazımının hiçbir aşamasının Cumhuriyet Halk Partililere ve partimize tüm ömrünü adamış seçmenlerimize açık olmaması da gelişmiş ülkelerdeki kardeş partilerin uygulamalarına benzememektedir. Katılımcılık, çoğulculuk, saydamlık, hesap verebilirlik ilkelerinden uzaklaşarak “kapalı kapılar ardında hazırlanan temel metinler” sebebiyle tabanımızın üst yönetime ve kısmen partimize olan güven duygusu zedelenmiştir/zedelenmektedir.
 
Korona Salgını Devam Ederken Kurultay Salonunda Program Oylatmak Yanlıştır
Türkiye’yi 18 yıldır “otoriter” bir bakış açısıyla yöneten iktidar bloğunun anti-demokratik uygulamalarını referans göstererek “Biz kurultay salonunda/stadyumda yeni programımızı okuyup, oylayacağız! Başkaları onu da yapmıyor!” diyenler mutlaka çıkacaktır. Ancak korona virüs tehlikesinin devam ettiği bir dönemde, sosyal mesafeyi de muhafaza ederek her bir program maddesi üzerinde “fikir alışverişi yapma ve gerekli düzeltmeler için konuşma” fırsatı olmayacağı da bellidir. Mevcut şartlarda en olası senaryo: Bir kişi ya da grup tarafından kapalı kapılar ardında hazırlanan programın, Kurultay alanında, yeterince incelenmeden “Kabul Edenler/Etmeyenler” denilerek kabul ettirilmesidir. Ancak bu yöntemin de CHP’ye, tarihine ve ilkelerine uygun olmayacağı aşikardır. Doğru olan ise Parti Programının tamamını “partililerin/seçmenlerin” oluşturmasıdır. Tabandan tavana en geniş katılımla hazırlanacak taslak metin, tıpkı geçmişte olduğu gibi en az 7 gün sürecek bir Kurultay/Dijital Kurultay düzenleyerek ele alınabilir. Böylece 1954’teki İlk Hedefler Beyannamesinin ve 1973’teki Ak Günlere Seçim Bildirgesinin ortaya çıkardığı sonuçlar gibi Türkiye’nin ve partinin geleceğine ışık tutacak bakış açıları ve öneriler ortaya konulabilir.
 
Altı Ok, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ruhudur!
Seçmenlerle bir çeşit sözleşme anlamına gelen “Parti Tüzüğü ve Programı” kadar önemli olan bir diğer unsur, “Partinin Tarihi ve Gelenekleridir.” Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi, altı oktan bağımsız düşünülemez, değerlendirilemez. Yorumlama adı altında “özünden ve kökünden” kopartılamaz. Her yaştan Cumhuriyet çocuğu için Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği şekliyle, Cumhuriyet Halk Partisi: ”Milliyetçidir, Laiktir, Cumhuriyetçidir, Halkçıdır, Devletçidir ve Devrimcidir.”
4 Eylül 1919 ruhuyla hayata ve siyasete bakan Cumhuriyet Halk Partililer olarak “Gelecek 100 yılda da Türk Milletinin Öncüsü” olma misyonumuzun gereği olarak şu çağrıyı yapıyoruz:
1) CHP Programı, mahalle örgütlerinden başlayarak tüm CHP’lilerin katkısına açılmalıdır.
2) Korona salgını sürecinde, sosyal mesafe kuralını ihlal etmeden uzun süre çalışma yapılamayacağı gerçeğinden hareketle “Program yazım süreci” tamamen sanal ortama taşınmalı ve her CHP’linin ‘söz söylemesine/katkı sağlamasına’ imkân verilmelidir.
3) Artık çağdışı hale gelmiş olan “el kaldırma yoluyla” oylama düzeninden vazgeçilip akla ve zaman uygun olan “elektronik oylama” düzenine geçilmelidir.
4) Parti Tüzüğünde ve Yönetmeliklerde yapılan hatalardan dönülerek tüm anti-demokratik maddeler ortadan kaldırılmalıdır.
5) Cumhuriyetimizi yeniden Atatürk’ün rotasında, “çağdaş uygarlıkların ötesine geçirme” mücadelesine uygun olarak “yeni sözler, yeni yollar, yeni kadrolar” bulunmalıdır. CHP; geleneğine ve kuruluş ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak geleceği kurmayı hedef edinmelidir.
6) Parti tabanında soğumalara/kopmalara sebep olabilecek “hatalı fikirlerin” programa girmesine engel olunmalıdır.
Tüm umudunu “kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet’e” ve “büyük Türk Milletinin birliğine” bağlamış olan tabanımız, her zamankinden daha fazla mücadele azim ve kararındadır. Şanlı tarihimize uygun olarak “tek başına iktidar” dışındaki her yolu reddederek, zamanın ruhuna uygun araçlarla Atatürk’ün yolunda yürümek vazgeçilmez gayemizdir. Bu itibarla seçmenlerle yapılan “sözleşmenin” iki ana gövdesinden biri olan “Parti Programının”, demokratik katılımla tüm örgütümüzün, seçmenlerimizin ve yurttaşlarımızın katkısına açılması, tarihsel bir görev olarak karşımızda durmaktadır. Cumhuriyet çocukları, hiç şüphesiz ki her yapılanı ve yapılmayanı doğru analiz edecek kabiliyettedir.

 
Etiketler: CHP, Örgütleri, Parti, Programını, Yazabilecek, Kadar, Niteliklidir,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
17 Temmuz 2020
Demokrasicilik Oyununun Parçası Olmayacağım
523 Okunma.
26 Haziran 2020
CHP Kurultayının Seçim Dışında Bir Gündemi Olmayacak Mı?
292 Okunma.
23 Haziran 2020
Muhalefet Toplumu Örgütlemezse İktidarlar Zulmü Sıradanlaştırır
280 Okunma.
08 Haziran 2020
Umut Oran’dan Önemli Kurultay Uyarısı:
531 Okunma.
29 Mayıs 2020
Genişletilmiş Millet İttifakı İsteyenlere Ekmeleddin Faciasını Hatırlattı
450 Okunma.
08 Mayıs 2020
“İktidar Yeni Mezunları Yok Oluşa terk etmemelidir”
506 Okunma.
21 Nisan 2020
TBMM BAŞKANI 23 NİSAN TALİMATI VEREMEZ !
402 Okunma.
14 Nisan 2020
UMUT ORAN KURTULUŞU GÖSTERDİ
413 Okunma.
02 Nisan 2020
ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NA BAŞVURDU:
430 Okunma.
06 Mart 2020
“Siyasi Partiler bu haliyle 50 yıl sonra da var olacak mı?”
470 Okunma.
31 Ocak 2020
CHP Üst Yönetimi Cefakâr Partililere Kulak Vermeli!
508 Okunma.
29 Ocak 2020
Umut Oran’dan İl Kongreleri Ve Kurultay Uyarısı:
395 Okunma.
13 Ocak 2020
Umut Oran’dan “CHP’ye Kurultay, Türkiye'ye Demokrasi” Reçetesi
474 Okunma.
10 Ocak 2020
Libya’ya Asker Göndermekle Mavi Vatanı Savunmak Aynı Şey Değildir
423 Okunma.
31 Aralık 2019
BU KEZ ULUSAL GÜVENLİK İÇİN MSB’YE BAŞVURDU
384 Okunma.
26 Aralık 2019
UMUT ORAN’DAN KANAL İSTANBUL’A 34 MADDELİK ÇED İTİRAZI
398 Okunma.
28 Ekim 2019
Cumhuriyetimizi Nasıl geri alırız
556 Okunma.
16 Ekim 2019
İktidar Partizanlıktan derhal vazgeçmelidir
602 Okunma.
08 Ekim 2019
Partilerin Oylarını Alt Alta Yazarak İttifak Kurulmaz
428 Okunma.
09 Eylül 2019
Umut Oran’dan 4 Eylül çıkışı
611 Okunma.
02 Ağustos 2019
CHP, Türkiye’yi rahatlatmak için erken seçim istemelidir
1532 Okunma.
20 Temmuz 2019
Mavi Vatanda oynanan oyunlara dikkat
911 Okunma.
26 Mart 2019
Muhalif Seçmenin Hevesi Artırılmalı
875 Okunma.
25 Şubat 2019
Omuz Verin! İstanbul’u Kazanabiliriz!
818 Okunma.
14 Aralık 2018
Umut Oran’dan İttifak Ve CHP Tabanı Uyarısı:
1296 Okunma.
04 Aralık 2018
Sandık Güvenliği Seçim Güvenliğidir, Unutanları uyarıyorum:
738 Okunma.
30 Kasım 2018
İktidarın Yolu İttifaktan Değil İlkeli Olmaktan Geçer
686 Okunma.
13 Kasım 2018
Umut Oran, Yunanistan’ın ağır silahlarını Bolu’dan eleştirdi
919 Okunma.
03 Ekim 2018
CHP Üst Yönetimini Yerel Seçimler İçin Uyardı:
1156 Okunma.
26 Eylül 2018
Yerel Seçim Süreci Ciddiyetten Uzak Ele Alınıyor!
1018 Okunma.
25 Eylül 2018
UMUT ORAN’dan Muhalefete Çağrı ve uyarı geldi.
1055 Okunma.
07 Eylül 2018
CHP kuruluş yıldönümü için Umut Oran’dan manidar mesaj:
1247 Okunma.
10 Ağustos 2018
EKONOMİK ÇÖKÜŞTEN ÇIKIŞIN YOLU
1175 Okunma.
28 Temmuz 2018
DÜRÜSTLÜK YA DA HİTABET DEĞİL, YEPYENİ BİR YÖNETİM
748 Okunma.
29 Haziran 2018
DOĞRU YERE ODAKLANIRSAK BU KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEK MÜMKÜN
879 Okunma.
21 Haziran 2018
Endüstri 4.0 Çağında SİYASET
829 Okunma.
14 Haziran 2018
Ramazan Bayramı coşkusu 24 Haziran’daki büyük değişime vesile olsun
723 Okunma.
24 Mayıs 2018
“İktidar Partisine Benzeyerek İktidar Olunmaz!”
811 Okunma.
30 Nisan 2018
Bu İktidara da "Namert Vergileri"ne de Son
1032 Okunma.
24 Nisan 2018
En İyiler En Ön Cepheye
945 Okunma.
17 Nisan 2018
Referandumun Birinci Yıldönümünde ...
831 Okunma.
14 Nisan 2018
KKTC’DE DENİZ ÜSSÜ KURULMALIDIR
928 Okunma.
28 Şubat 2018
CHP ayağa kalkmadan, iktidar bloğu yerine oturmaz
1240 Okunma.
01 Şubat 2018
Sosyalist Enternasyonal'den İstifa Mektubum
1096 Okunma.
Haber Yazılımı