İstanbul'da saat: sanalbasin.com üyesidir
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !
Kadın Orkestrası Büyüledi
Kadın Orkestrası Büyüledi
Bakana Bakmadılar
Bakana Bakmadılar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !
Bulgaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Angelov'dan Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret
Bulgaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Angelov'dan Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret
Hayvan barınağını kapatmak gibi bir düşüncem olmadı, olmayacak”
Hayvan barınağını kapatmak gibi bir düşüncem olmadı, olmayacak”
Haber Detayı
14 Ekim 2019 - Pazartesi 17:03 Bu haber 9513 kez okundu
 
Alevi Kültür ve İnanç Vakfı yönetecek.
Alevi Kültür ve İnanç Vakfı kurucuları ve Yönetim Listesi ve Tüzüğü haberimizde.
- Haberi
Alevi Kültür ve İnanç Vakfı yönetecek.

VAKFIN KURUCULARI: 

MADDE 25: 

Kurucular Kurulu kırk (42 ) kişiden oluşur, gerektiğinde sayısı arttırılabilir. 

Kurucular aşağıda gösterilmiştir:

KURUCULAR KURULU

1 Mustafa DÜZGÜN        

2) Hüseyin GÖKKAYA 

3) Dursun DOĞAN    

4) Hüseyin ARSLAN

5)Yılmaz COŞKUN 

6)Hasan SOLMAZ  

7) Ali GÜNGÖR 

8) Orhan ÖNDER

9)Cemal YILDIZ

10)Zeynep KIZILTAN

11) Yusuf ELİTOĞ 

12)Adile ÇINAR

13) Kenan KILIÇ        

14)Deniz KIYAFET

15)Ercan KARAKAŞLIOĞLU  

16)Ali YAMAN        

17)Niyazi YAŞAR

18)Baki DÜZGÜN

20)Gönül DİNLER  

19)Timuçin GÜLTEKİN

 21)İhsan KAŞTAN    

22)Nuray ŞENGÜL     

23)Gönül KESER         

24) Ülkü METE      

25)Celal YILDIZ          

26)Hüseyin TAŞTEKİN   

28)Mehmet TÜRKER

29)Ali Rıza YILDIZ

30)Kadife ÇAKMAK 

31)Musa Atagün GÜMEK 

32) İlknur AÇIKELLİ

33) Ayhan ATİK

34) İmam  GÜNDÜZ

35) Suna ÇALIŞKAN 

36) Zeynep Babacan 

37) Melek REÇBER 

27)Gülçiçek BAYUS    

38) Harika BİLLİK

39)Muharrem GELEBEK

40) Yusuf KARGIN 

41) Müslüm ÇELİK 

42) Mürsel EROL

GEÇİCİ MADDELER: 1 - Vakıf senedinin sonunda belirtilen şahıslardan teşekkül eden geçici Yönetim kurulu şahıslardan kuruluş ve teşkil formalitelerini takiben esas Yönetim kurulu faaliyete geçinceye kadar bu heyete alınan yetkilerle mücehhez kılınmıştır.

Geçici Yönetim Kurulunca seçilen bir üye veya bu üyenin tevkil edeceği bir kişi Vakıf senedinin noter muamelesi için mahkeme nezdinde tescilini yaptırır.

GEÇİCİ MADDE: 2 - Geçici Yönetim kurulu Vakıf senedinin tescilinin takip eden 6 ay içinde Kurucular Kurulunu toplantıya çağırır. Kurucular Kurulu bu Vakıf senedindeki esaslara göre Yönetim Kurulu’nu, Denetim Kurulu’nu seçer.

GEÇİCİ MADDE: 3 - Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Av. Timuçin    Gültekin yetkili kılınmıştır. İş bu senette bulunmayan hususlarda ve konularda genel hükümler uygulanır.  

 

YÖNETİM KURULU  ASİL ÜYELERİ                             YEDEK ÜYELER                     

1. Mustafa Düzgün (Başkan)                                              1-Suna ÇALIŞKAN

2. Ercan karakaşlıoğlu  (üye)                                               2-Hüseyin Gökkaya

3. Alirıza Yıldız (üye)                                                             3- Ayhan Atik 

4. Gönül Dinler (üye)

5. Cemal Yıldız (üye)

6. Dursun Doğan (üye)

7. Timuçin Gültekin (üye)

8. Ali Güngör (üye)

9. Deniz Kıyafet (üye)

10. Adile Çınar (üye)

11. Hüseyin Arslan (üye)

12. Hasan Solmaz (üye)

DENETİM KURULU  ASİL ÜYELERİ                                                     YEDEK ÜYELER 

1- ülkü Mete                                                                                                                            1-Kenan Kılınç

2- Niyazi Yaşar                                                                                                                       2- Yılmaz Çoşkun

3- Yusuf kargın

 

ALEVİ KÜLTÜR VE İNANÇ  VAKFI RESMİ SENEDİ 

MADDE -1:

 Aşağıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere “ek 1” listede isimleri yazılı şahıslar tarafından ALEVİ KÜLTÜR  VE İNANÇ  VAKFI adı ile bir vakıf kurulmuş olup kısa adı AKİV ’dır.

VAKFIN MERKEZİ:

MADDE -2: 

Birlik Vakfı’nın genel merkezi, İstanbul ili MALTEPE ilçesi Feyzullah Mah, Bağdat Cd, No:276/14 . adresindedir. Ancak Yönetim Kurulu kararıyla vakfın merkezi başka bir adrese taşınabilir. Vakıf kurucular kurulunun kararı ile ilgili mercilerden gerekli izin alınarak yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler açabilir.

VAKFIN AMACI:

MADDE 3:

Demokratik, laik, hukuk devleti ilke ve kuralları içinde kalarak Alevi toplumunun inanç ve kültürünü koruyup geliştirmek; toplumumuzun birlik ve bütünlüğünün bozulmasına yönelik tehlike ve etkenleri önlemeye çalışmak, Hak-Muhammed-Ali Yolu ilke, kural ve kaidelerinden sapmadan ibadet, ve ritüellerini özgürce gerçekleştirmeleri amacıyla gerekli ortam ve  koşulları sağlamak; Aleviliğin insancıl anlayış ve tasavvufi irfanına bağlı kalarak evrensel hukuk ve değerlere sadakatle insan haklarını koruyup kollamak; özcesi Aleviliğin yüzyıllar boyunca süregeldiği manevi değerleri yaşamak ve yaşatmak.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

 MADDE -4: 

 AKİV, kuruluşunda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 1. , resmi senedi imzalayan kurucu üyeler ile bu vakfın kuruluşunda çok önemli hizmetleri geçen, senette adları yazılı olan (42) üyeden oluşur. Kurucular kurulu üyeleri arasında yetki bakımından hiçbir fark gözetilemez. Kurucular kurulunun toplantılarında kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile verilir. Toplantı kararları, Kurucular Kurulu karar defterine işlenerek katılanlar tarafından imzalanır. Kurucular Kurulu’nda herhangi bir nedenle eksilme olması halinde   Yönetim Kurulu   veya Kurucular Kurulu eksilen üye sayısının iki katı kadar üyeyi aday gösterir. Kurucular Kurulu bu adaylar arasında üye seçimi yapar ve seçilen kişi Kurucular Kurulu üyesi olur. Ayrıca Kurucular Kurulu üyeleri resmi senetle kendilerine verilen diğer görevleri yerine getirir. Kurucular kurulu üye tam sayısının ½ sinin teklifiyle kurucukar kuruluna üye alınmasına karar verebilir. 
 1. AKİV,, çağdaş ve insani ilke ve değerleri gözeterek etkinlikte bulunur.
 2. Amaçta belirtilen konu ve sorunların anlaşılıp benimsenmesi amacıyla seminerler, paneller, konferanslar, ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenler.  
 3. Alevi inanç ve kültürünün anlaşılıp kavranmasına ilişkin araştırılıp incelenmesi, isteyen kişinin gereken kaynak ve bilgileri elinin altında bulmasına yönelik kitap, broşür, görsel malzeme, dergi, gazete, video vb. yayın ve çalışmalarda bulunur.
 4. Hacı Bektaş Veli’nin ‘’Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır’’ düsturuna uyarak, bilimsel çalışmalar yapar ve bunun için bir BİLİM KURULU kurar.
 5. Alevi şair ve ozanlarının eserlerini her vesile ile tanıtıp değerlendirmeyi önemser ve yayılıp güçlenmesi için çaba gösterir.
 6. Sanatı ve sanatçıları önemser, müzik eşliğinde sunulan nefes, deyiş, deme diye adlandırılan eserleri derleyip toparlar, ozan ve zâkirleri teşvik eder, maddi ve manevi destekte bulunur. 
 7. Zamanla ve gereken maddi güce erişilmesi halinde ilk, orta öğretim kurumları ile Üniversite ve Enstitüler açar; toplumsal gereksinimler dikkate alınarak kısa ve uzun vadeli kurslar planlar, eğitim programları uygular.
 8. Vakfı üretken ve verimli kılmak amacıyla şahıs, kurum ve firmalarından arsa, bina ve araç -gereç yardımı edinmeye çalışır. 
 9. Koşullar ne olursa olsun din, dil, renk, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin yetenekli ve fakat maddi olanaklardan yoksun öğrencilere imkanlar ölçüsünde eğitim-öğretim ve barınma yardımında bulunur.
 10. Vakfın amacına uygun sosyal ve kültürel etkinliklere katılır, bizzat kendisi veya başkalarıyla birlikte düzenler.
 11. Vakfın amacı doğrultusunda sosyal tesisler (aş evi, kütüphane, cem evi, gasil hane, sağlık evleri, kreş, yurt, pansiyon, hastane, konuk evleri, araştırma merkezleri vb.) kültür ve eğitim merkezi kurar. Ve bu tesislerden tüm vatandaşların ayırımsız yararlanmasını sağlar. 
 12. Yaşlı ve muhtaçlar için huzur evleri açar, sağlık hizmetleri verir, yaşlı, muhtaç insanlar ile kimsesiz çocukları barındırır, doğal afetlerde ve  dar günlerde  tüm insanlara olanakları  ölçüsünde yardım eder ve  yardım kampanyaları  düzenler; Vakıf  bünyesinde  doktor  ve  hemşire  gibi sağlık  personeli  bulundurur, engelli ve fakirlere muayene ve  ilaç  konusunda  yardımcı  olur..
 13. Kutsal değerlerin, tarihi mirasların, abide ve anıtların ve ibadet yerlerinin korunması için çalışmalar yapar, bu konuda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle yardımlaşma ve işbirliğini güçlendirir, ortak çalışmalara katılır.
 14.  Ehlibeyt inanç ve kültürünü yayıp yaşatmak için yurt içinde ve yurt dışında aynı amaçlı vakıf ve derneklerle iş birliği ve koordinelerde bulunur, bunların faaliyetlerine katılır, yardım almak ve yardım etmek için ortak çalışmalar yapar ve bunun için gerekli yönetmelikler düzenler.
 15. Yurtiçinde ve yurtdışında paralel amaçlarla kurulmuş ve kurulacak vakıflarla ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunur, vakıfın amacına uygun olarak şirketler kurar, kurulmuş olanlara iştirak eder, amacını gerçekleştirmek için yurtiçinde ve yurtdışında yasal koşullar yerine   getirildiğinde bağış ve kredi temin eder. Bu hususlardaki   tüm ilişki ve kararların yürütümünde kurucular kurulunun salt çoğunluğunun onayı aranır.
 16. Benzer  faaliyet  gösteren vakıflarla, kurucular kurulunun oy  çoğunluğu  kararı ile federasyon kurabilir, kurulmuş  olanlara  üye  olabilir, temsilci bulundurabilir veya federasyondan ayrılır.

        HUKUKSAL İŞLEMLER YETKİLİSİ:

        MADDE 5: 

       Vakıf amacına  ulaşmak  için   yasal   sınırlamalar  dışında  miktar  ve  değeri  kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz malları  bağış,vasiyet, sair ölüme bağlı  tasarruflar yolu  ile  satın alma ve  kiralama sureti  ile  sahip  olmaya  ve  kullanmaya,vakıflara ilişkin yasal  yükümleri uyarınca  sahip olduklarını sermaye, devir ve ferağ  etmeye, gelirlerini almaya ve  harcamaya, vakıf malvarlığına  giren bir  ya da birden çok  taşınmaz mal ya da gelirlerini almaya ve  harcamaya, vakıf  mal varlığına  giren bir  ya da  birden çok  taşınmaz mal  ya da  gelirlerini bir ya da  birden çok kez yatırımda  kullanmaya, vakıf amaç  ve  hizmet  ve  konularına aykırı  olmamak kaydı ile yapılacak  bağış  ve vasiyet, satın alma ve  diğer  yollar  ile  mal ettiği  taşınır  ve  taşınmaz  malları ve  paraları  yönetim ve  tasarrufa  menkul değerleri almaya  ve  vakfın amacı  gerektiğinde  bunları  değerlendirip  satmaya, vakfın amaçlarına benzer  çalışmalarda  bulunan yurtiçi ve  yasal  izin  alındığında  yurtdışındaki vakıflar  ile  işbirliği  yapmaya, yerli ve  yabancı  vakıflardan yardım almaya, bu  yardımı sağlamak için anlaşmalar  yapmaya, amaçlarına  harcayacağı  gelirlerini  arttırmak  için, para  ya da  mal  varlığına  giren  değerlere  şirketler  ve  yönetimlere  katılmaya, taşınmaz  malların  irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek  gibi mülkiyetin  gayri ve  aynı  haklarını  kabule, bu  hakları  kullanmaya, olan  ya da  olacak  gelirleri  ile kuracağı  sözleşmeler  için  taşınır  taşınmaz  malların rehin ve  her türlü   güvenceleri  almaya  geçerli  banka  kefaletlerini  kabule, vakfın amaç  ve  hizmet  konularını  gerçekleştirmek  için  gerektiğinde  ödünç  almaya, kefalet  ve  diğer   güvenceleri  vermeye  vakfın  amaç  ve  hizmet  konularına uygun olarak  ve  yürütülecek  olan projelerden  ve  her  türlü  çalışmalardan gelir  elde  etmeye  ve vakfa  gelir  sağlamak  amacı ile olağan  işletme  ilkelerine göre  çalışacak  iktisadi  işletmeler, şirketlerle ortaklıklar  kurmaya, bunları  doğrudan ya da  denetimi  altında  bir  işletmeciye  işlettirmeye, vakfın amaç ve  hizmet  konularından  birinin ya da  tümünün gerçekleştirilmesi için ve  gerekli  görülen, girişim, tasarruf, mal  edinme inşaat ve  benzeri  sözleşmeler  yapmaya, Vakıf amaçlarına aykırı olmamak ve amaçlarına bir kısmıyla ya da tümüyle özgülenmek koşulu ile olacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, harcamaya, Vakıf gelirlerini artırmak için pay senetleri, tahvil ve finansman bonosu, mevduat sertifikası, hazine bonosu, yatırım fonları ve diğer menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı gerektiğinde bunları değerlendirip satmaya,  Vakıf amaçlarından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülecek girişim, tasarruf, mal edinme ve sözleşmeleri yapmaya; ipotekleri yapmaya ve fek etmeğe (ipotekleri kaldırmağa) amaç ve hizmet konularında yararlı olabilecek sandıkları kurmaya, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklarda bulunmaya,  TÜRK MEDENİ KANUNUN belirtildiği üzere, izinli ve yetkilidir. Vakıflar Kanunun hükümleri çerçevesinde kurulmuş özel ve tüzel kişiliğe haiz birkuruluştur. 

VAKFIN MALVARLIĞI VE GELİRLERİ:

MADDE 6:

 1. Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından tahsis edilmiş bulunan 100.000 ( Yüz Bin TL) dir. Vakıf bu kuruluş varlığına ilave olarak   yurtiçinde ve yurtdışında her türlü mal ve hakları, bir   mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle intifa, sükna veya mülkiyetin gayrı ayni haklarına sahip olabilir. Veya bu hakları herhangi bir hukuki   yolla edinebilir.
 2.  Vakıf üyelerinin ödeyecekleri giriş aidatı 500-TL aylık ise 20- TL’dir.

Resmi veya özel kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak   her türlü iç ve dış, aynı ve nakdi menkul ve gayrimenkul bağış ve yardımlar kabul eder:Yurt içinden ve dışından özel kişiler tarafından doğrudan veya vasiyet yolu ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan menkul ve gayri menkul yardımları ile her türlü kıymet ve haklarla ilgili Vakfın amacına aykırı olmayan belli bir hizmetin görülmesi için yapılacak şartlı veya şartsız her türlü bağışlar vakıf tarafından kabul olunabilir. Ancak bu 5072 sayılı kanuna aykırı olarak elde edilemez.

 1.  Vakıf yararına düzenlenecek balo, konser ve her türlü organizasyonların gelirleri. Vakfın menkul ve gayrimenkul mallarının kiralanmasında ve satışlarına, şirket ve  tesislerin İşletilmesinde ve mevduatının  faizlerinden  sağlanan gelirler.

VAKIF GELİRLERİNİN SARF ŞEKLİ:

MADDE 7: Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin 25’si yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara, kalan 75’i ise eğitim, sağlık, kültür, bilimsel, ilmi vs. araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden oluşan vakıf amaçlarına ayrılır ve harcanır.

VAKIF ORGANLARI

 MADDE 8:

Vakıf organları aşağıda gösterilmiştir:

 1. Kurucular Kurulu
 2. Yönetim Kurulu
 3.  Denetim Kurulu

KURUCULAR KURULU 

MADDE 9: 

Kurucular Kurulu üyeleriKURUCULAR KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 10: 

Kurucular Kurlu vakfın en yüksek karar organıdır ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir

 1. Yönetim Kurulu’nun asil ve yedek üyelerini seçmek 
 2. Denetim Kurulu’nun asil ve yedek üyelerini seçmek.
 3. Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurullarının kabul ve ibra edilmesi.
 4.  Kamu görevlileri dışındaki Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.                     
 5. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak, Vakfın feshi ve tasfiyesine karar vermek.
 6. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

KURUCULAR KURULUNUN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:          

MADDE 11-

Kurucular heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır:

 1. Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde,
 2. Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır.

Kurucular Kurulu ayrıca Yönetim Kurulu’nun gördüğü lüzum üzerine veya Kurucular Kurulu üyelerinin en az 2/5 sinin yazılı olarak Yönetim Kurulu’ndan istekte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla veya SMS (“Short Message Service” Kısa Mesaj Yolu İle Telefonla )  yolu ile bildirilir. Kurucular kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Kurucular kurulu karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

OLAĞAN TOPLANTI:

MADDE 12:

Olağan toplantı Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile yılda  bir (1)  kez toplanır.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI BÖLÜMÜ:

MADDE 13:

Olağanüstü toplantı, Kurucular Kurulu üyelerinin 2/5 ‘sinin veya Kurucular Kurulu’nun salt çoğunluğunun istemi ile yapılır.

Olağan ve olağanüstü toplantılarda toplantı yeter sayısı üye tam sayınsın yarıdan bir fazlasıdır. İlk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanmazsa ikinci toplantının ne zaman ve nerede yapılacağı ile ikinci toplantıda katılanlarla toplanılacağı hususu ile toplantıya ilişkin davette belirtilir. 

   YÖNETİM KURULU:

     MADDE 14:

Vakfın Yönetim Kurulu Oniki (12 ) asıl Üç (3) yedek üyeden oluşur. 

Yönetim Kurulu iki yıllığına seçilir. Yönetim kurulunun 1 (bir) üyesi vakıf üyelerinden veya dışarıdan Kurucular Kurulu tarafından seçilebilir. 

Yönetim Kurulu ayda en az 1 (bir) kez salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı ve bir Yönetim Kurulu üyesinin istemi üzerine Yönetim Kurulu olağanüstü   toplanır. Yönetim Kurulunun toplantı karar nisabı ekseriyetlidir. Oy eşitliği halinde başkanın oyu iki (2) oy sayılır.

Yönetim Kurulu Vakıf senedi ve genel kurul tarafından belirlenen doğrultuda faaliyet gösterir. Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasında bir başkan seçer. İlk bir dönem Vakıf Başkanı’nın kurucu üyelerden olması   zorunludur. Vakfı, Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Vakfın Genel Başkanı’dır.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 15: 

Yönetim Kurulu Oniki (12) kişiden teşekkül eder. Bu kurul kendi aralarında görev taksimi yapar Yönetim Kurulu üyeleri, Vakfın Kurucular Kurulu üyeleri arasından seçilmiş kuruculardan oluşur. Yönetim Kurulu, Vakfın başkanının yazılı çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda her ay toplanır. Gereğinde olağanüstü toplanır.

 1. Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için her türlü tedbirleri almak.
 2. Vakfın çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek.
 3. Her türlü menkul ve gayrı menkul mallar ile paraları nakdi değeri olan hakları hisse ve alacak senetlerine ve benzeri kıymetli evrakı intifa, sükna veya mülkiyetin gayri ve ayni hakları, bir mal varlığının tamamını veya birkısmını hibe vasiyet veya ölüme bağlı diğer taarruflaryolu ileiktisapetmek olunanemvalin vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek vesaire her türlü özel ve resmi işleri yapmak. 
 4. Yönetim Kurulunun alımına ve satımına karar verdiği gayrimenkullerle ilgili her türlü resmi ve özel işlemleri yapmak. Vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi için, vakıf mal varlığını nasıl, ne zaman ve ne ölçüde kullanacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakıf mallarından tasarruf etmek. İlgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsil ve harcamaya yetkili bulunmak ve gayrimenkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek.
 5. Vakıf  işlerinde  çalıştırılacak  vakıf müdürü  ve  ihtiyaç  duyulacak  diğer  personelin tayin ile görev  ve yetkilerini, sorumluklarını bu  personele  verilecek  ücretleri tespit etmek lüzum görülen hallerde  bunların vakıfla  ilişkilerini  kesmek. Vakıf  bütçe  ve  bilançoları  ile  gelir-gider  cetvellerini ve  faaliyet  raporlarını  hazırlamak.
 6. Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayrimenkul eşya defterini tutmak.
 7. Vakfın senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp Kurucular Kurulu’na sunmak.
 8. Temennilerinden mümkün olanları yerine getirmek.
 9. Vakfın kuracağı tesisler için lüzumlu talimat ve yönetmelikleri hazırlamak, yürürlüğe koymak ve hükümleri yürütmek.
 10. Kurucular Kurulu’nun onayı ile açılacak şube ve temsilcilik birimlerinin teşkili, çalışması, sorumlulukları ile ilgili diğer hususları   düzenleyen önerilerde bulunmak. 
 11. Vakfın leh ve aleyhinde dava ve takiplerde bunmak.
 12. Resmi senetle verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 13. Yönetim kurulu    vakfın önceki yıla ait malvarlığı durumunu ve çalışmalarını bir rapor halinde denetim makamına bildirir. Uygun araçlarla yayınlanmasını sağlar.
 14. Yönetim kurulu açılacak şube, birimleri ile amaca uygun çalışmayı   kolaylaştıracak başkanlıkların teşkili, sorumluluk alanı ve diğer hususları hazırlayan yönergeler hazırlar.
 15. Yönetim kurulu kendisi ile beraber çalışacak ve toplumun her kesimini kucaklayacak kadın ve gençlik birimleri kurar ve onların çalışma ortamlarını sağlar.
 16. Kurumun bilançosu, gelir-gider tablosunu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu çalışmalarını   rapor şeklinde üçer aylık dönemlerde Kurucular Kurulu   toplantılarında sunar.

DENETİM KURULU:

MADDE 16: 

Denetim Kurulu, Kurucular Kurulu adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Kurucu heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek üç (3) kişiden oluşur. Ayrıca iki (2) yedek  denetici seçilen  denetim kurulu  vakfın tüm evrakı, defter, hesap ve  belgeleri  inceler  ve  denetler. Gerek görüldüğünde olağan üstü denetlemeler yapabilir. Denetim kurulu üç ayda bir denetim kurulu raporu hazırlayarak yönetim kurulu ve kurucular kuruluna sunar. Dönemlik kesin denetim raporunu genel kurula sunar denetim kurulu gerek gördüğünde yönetim kurulunu veya Kurucular Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırır.

VAKIF MÜDÜRLÜĞÜ:

MADDE 17:

 Yönetim Kurulu’nun gerekli görüp önermesi ve kurucular kurulunun onayı ile bir “VAKIF MÜDÜRLÜĞÜ” kurabilir. Vakıf müdürünün yetki ve sorumlulukları ile müdürlük teşkilatı ve teşkilatta yer alacak kadrolar ve her kadronun ücreti yönetim kurulu tarafından hazırlan yürürlüğe girmesi kurucular kurulunun onayına bağlıdır.

GENEL VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER:

VEKİL TAYİNİ

MADDE  18: 

Yönetim kurulu   gerektiğinde vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi ve vakfa yapılacak şartlı ve şartsız bağışların kabulü için kendi üyelerinde veya dışarıdan birine veya bir kaçına temsilci veya vekil olarak tayin edebilir

İMZA YETKİSİ

MADDE 19:

Vakıf mali işlerde çift imza ile temsil edilir. İmzaya yetkili olanları Yönetim Kurulu   tayin eder. Ancak bu çift imzadan biri Yönetim Kurulu üyesi olmalıdır.

VAKIF İKTİSADİ İŞLETMELERİ

MADDE 20: 

Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek, uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere vakıf iktisadi işletmeleri kurulabilir. Yönetim kurulunca onaylanarak iktisadi işletmeler sözleşmesinde vakfın tesciline ilişkin bilgiler vakfın amaç ve hizmet konuları, yönetim biçimi ve temsili yöneticilerin sorumlulukları ve ilkeleri ile denetim gibi hükümler yer alır. Vakıf iktisadi işletmeleri, yönetim kurulunun önerisi, kurucular kurulunun onayı ile gerçekleşir.

VAKFA YAPILACAK HİZMETLERİN KARŞILIĞI 

MADDE 21:

Vakıf Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyelerinin hizmetleri prensip olarak fahridir. Ancak Kurucular Kurulu kararı ile Vakıf Başkanı ile Yönetim ve Denetim Kurulu Başkan ve üyelerine belli bir ücret verilebilir. Vakıf için seyahat eden üye ve personele verilecek harcırah ve ücret miktarları ile her türlü masrafları her yıl Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Üyeler arasında kamu görevlisi bulunması halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 2'nci maddesinin (e) fıkrası gereğince huzur hakkı ödenmeyecektir.

VAKIF ÜYELİĞİNE KABUL VE ÜYELİKTEN ÇIKARMA

MADDE 22: 

Vakfa üye olabilmek için:

 1. 18 yaşını bitirmiş olmak. 
 2. Bu vakıf senedinin tescilinden sonra vakfa üye olmak isteyenlerden, evvelce vakfa kaydedilmiş bulunan 2 kişinin tasvibini ve tezkiyesini bildiren bir dilekçe ile vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığına müracaatta bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile Vakfa üye kaydı olunabilirler.
 3. Vakfa yaptığı bağışlar ve olağanüstü yararlı hizmetler sebebiyle Yönetim Kurulu’nca uygun görülenlere fahri üyelik payesi verilir. 

VAKFIN ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ 

MADDE 23:

Kurucular Kurulu üyelerinin 1/2 inin istemi ve Kurucular Kurulunun onayı ile de bir üyenin üyeliğine son verilir. Çıkarma işlemi, kurucular kurulu üyelerinden biri hakkında talep edilirse hakkında çıkarılma talebi bulunan üye, Kurucular Kurulunun alacağı bir kararla oylamaya katılamaz.

 Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma ile ilgili diğer konular.

Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma ile ilgili hükümler, Vakıf Kurucular Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

Aşağıda belirtilen hallerde Vakıf üyeliği sona erer:

İstifa, ölüm ve Vakfa üye olma şartlarından herhangi birini taşımadığının bilahare anlaşılması veya sürekli olarak kaybetmesi- sürekli olarak 6 ay üyelik aidatının ödenmemesi, -Vakfın amacına aykırı tutum ve davranışlar nedeniyle üyelikten çıkarılma cezası alınması.

Vakıf üyeliğinin sona ermesine kadar üyelerin aidat koşulları devam eder. Kurucular Kurulu veya Yönetim Kurulu’nun onayı ile Vakıf üyeliğinden çıkarılanların tekrar Vakfa üye olabilmeleri yönetim kurulu kararına bağlıdır.

VAKFIN FESHİ

MADDE  24: 

Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ya da Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Vakıf Kurucular Kurulu toplantısında, Vakfın dağıtılmasına karar verilebilir.

Vakıf Yönetim Kurulu, Asliye Hukuk Mahkemesine başvurularak dağılmanın tescilini ister ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüş de alınmak suretiyle dağılma işlemleri başlar. Dağılma işlemleri Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Sona ermek halinde vakfın mal ve para varlığı Yönetim Kurulu’nca ve Kurucular Kurulu’nca   belirlenen vakıf veya hayır kurumlarına devredilir.

 

 

Kaynak: (MCÖ) - Marmara Çağdaş ÖZEL Editör: Fevzi Işık
Etiketler: Alevi, Kültür, ve, İnanç, Vakfı, yönetecek.,
Yorumlar
Haber Yazılımı